Test: Všeobecná ekonomická teória 3 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Všeobecná ekonomická teória 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. V obchodnom registri zapísaný vklad do podniku, na základe ktorého sa tichý spoločník podieľa na zisku, môže nahliadať do obchodných dokladov ale nemá vplyv na riadenie spoločnosti je:
a)
b)
c)
2. Peňažné prostriedky, tiež speňažiteľnosť aktív, schopnosť premeniť nepeňažné hodnoty na peniaze za účelom uhradenia splatných záväzkov je:
a)
b)
c)
3. V užšom slova zmysle nárast spotrebiteľských cien, v ekonomickej teórii znehodnotenie peňazí v dôsledku nekrytej emisie bankoviek zo strany emisnej banky respektíve v dôsledku rýchlejšieho rastu peňažnej ponuky v porovnaní s rastom HDP v stálych cenách je:
a)
b)
c)
4. Pravidelné striedanie depresie a expanzie, ktoré sa pripisuje vonkajším (najmä prírodným) alebo vnútorným príčinám, ako je napríklad inflačná politika štátu je:
a)
b)
c)
5. Dokument potvrdzujúci podiel jeho držiteľa na kapitáli spoločnosti (akcia) alebo záväzok jeho emitenta (dlhopis, zmenka) spravidla obchodovateľný na sekundárnom trhu je:
a)
b)
c)
6. Všetok majetok, ktorý vlastní ekonomický subjekt sa označuje ako:
a)
b)
c)
7. Práca s trhom, teda činnosť, ktorú podniky vyvíjajú na podporu predaja produktov je:
a)
b)
c)
8. Nedostatok, záporný rozdiel je:
a)
b)
c)
9. Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky do výšky ich nesplatenej hodnoty je:
a)
b)
c)
10. Rozdiel medzi vývozom a dovozom výrobkov a služieb je:
a)
b)
c)
11. Spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na podiely a ktorej spoločníci ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej hodnoty upísaných akcií je:
a)
b)
c)
12. Ceny tovarov, ktoré nakupujú domácnosti v maloobchode, v podnikoch verejných služieb, v cestovnom ruchu a stravovaní, v trhových službách sú:
a)
b)
c)
13. Aktíva, s ktorými sa na trhu s futuritami uskutočňujú termínové obchody, napríklad cenné papiere, komodity, výmenné kurzy, akciové indexy je:
a)
b)
c)
14. Trh, na ktorom dominuje malý počet veľkých výrobcov ponúkajúcich diferencované produkty je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: