Test: Všeobecná ekonomická teória 2 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Všeobecná ekonomická teória 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií s určitou nominálnou hodnotou je:
a)
b)
c)
2. Ekonomické podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia o členstvo v Európskej menovej únii sú:
a)
b)
c)
3. Organizácia, ktorá od 1.1.1995 nahradila GATT a zameriava sa na liberalizáciu medzinárodného obchodu, najmä na odstraňovanie colných bariér je:
a)
b)
c)
4. Pokles spotrebiteľských cien, opak inflácie je:
a)
b)
c)
5. Vlastné a cudzie zdroje evidované v súvahe spoločnosti na pravej strane (vlastný kapitál, záväzky) je:
a)
b)
c)
6. Daň z medzinárodného obchodu, ktorú musí zaplatiť importér pri dovoze tovaru do svojej krajiny (dovozné clo) alebo exportér pri vývoze produkcie zo svojej krajiny (exportné clo) je:
a)
b)
c)
7. Nominálna hodnota úveru alebo dlhopisu, bez úrokov a poplatkov je:
a)
b)
c)
8. Podiel zaplatených daní a povinných odvodov na celkovom príjme jednotlivca alebo podniku (individuálne daňové zaťaženie) alebo na hrubom domácom produkte krajiny (celkové daňové zaťaženie) je:
a)
b)
c)
9. Osoba, ktorá na burze sprostredkúva obchody za províziu je:
a)
b)
c)
10. Inštitúcia, ktorá poskytuje miesto na obchodovanie s cennými papiermi alebo surovinami (komoditná burza) je:
a)
b)
c)
11. Rezervné peniaze, emitované obeživo plus povinné minimálne rezervy bánk v centrálnej banke je:
a)
b)
c)
12. Záväzky ústrednej vlády, spravidla vo forme dlhopisov a pokladničných poukážok je:
a)
b)
c)
13. Hodnota výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali ekonomické subjekty krajiny kdekoľvek vo svete spravidla za jeden rok je:
a)
b)
c)
14. Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: