Test: Všeobecná ekonomická teória 1 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Všeobecná ekonomická teória 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti sú:
a)
b)
c)
2. Riadenie spoločnosti, tiež veda o riadení spoločnosti je:
a)
b)
c)
3. Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k spomaleniu rastu HDP alebo k jeho poklesu sprevádzanom útlmom na akciovom trhu, defláciou alebo dezinfláciou a nárastom nezamestnanosti je:
a)
b)
c)
4. Objem peňazí v obehu s rôznym stupňom likvidity je:
a)
b)
c)
5. Finančný sprostredkovateľ prijímajúci vklady spravidla splatné na požiadanie alebo v krátkej výpovednej lehote, z ktorých poskytuje úvery alebo nakupuje rôzne finančné aktíva (cenné papiere, drahé kovy, cennosti) je:
a)
b)
c)
6. Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu vyjadrujúca záväzok dlžníka k jeho držiteľovi bez úverového príslušenstva (úrokov a rôznych poplatkov) je:
a)
b)
c)
7. Cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti je:
a)
b)
c)
8. Jednosmerná, povinná a zákonom vynucovaná platba, ktorú obyvatelia a podniky odvádzajú verejnej správe, ktorá za tieto peniaze neposkytuje priamu protislužbu je:
a)
b)
c)
9. Umelo vytvorené aktíva schopné generovať ďalšie hodnoty, jeden zo štyroch výrobných faktorov, patria k nemu budovy, stroje, zariadenia a nástroje (kapitálové statky) je:
a)
b)
c)
10. Hodnota výrobkov a služieb, ktoré na území krajiny vyprodukovali všetky ekonomické subjekty spravidla za jeden rok je:
a)
b)
c)
11. Súbor nástrojov, ktorými firma ovplyvňuje dopyt po svojich výrobkoch je:
a)
b)
c)
12. Spoločnosť, ktorej jedným alebo viacerými spoločníkmi sú komanditisti a jedným alebo viacerými spoločníkmi sú komplementári je:
a)
b)
c)
13. Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti je:
a)
b)
c)
14. Krátkodobé cenné papiere, ktoré slúžia na prefinancovanie bežných potrieb podniku alebo štátu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: