Test: Ekonomika 3 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Ekonomika 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Americký akciový index najdôležitejších technologických akcií kótovaných na americkej elektronickej burze Nasdaq je:
a)
b)
c)
2. Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera je:
a)
b)
c)
3. Rekreačné stredisko v USA, kde sa v roku 1944 konala konferencia Spojených národov o usporiadaní medzinárodného platobného systému po druhej svetovej vojne je:
a)
b)
c)
4. Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri je:
a)
b)
c)
5. Spôsob financovania obchodných pohľadávok s odloženou splatnosťou obvykle od 14 do 120 dní je:
a)
b)
c)
6. Zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov započítaním, ktoré sa používa vo vnútornom i medzinárodnom styku najmä medzi bankami je:
a)
b)
c)
7. Peňažné vyjadrenie postupného znižovania hodnoty kapitálových statkov je:
a)
b)
c)
8. Typ transakcie, pri ktorej sa kupec vyberá podľa najvyššej ponúknutej ceny spomedzi viacerých záujemcov, ktorí verejne deklarovali záujem kúpiť predmet aukcie je:
a)
b)
c)
9. Subjekt, ktorý zbiera peniaze prostredníctvom predaja podielových listov a investuje ich s cieľom čo najvyššieho zhodnotenia (zisku) je:
a)
b)
c)
10. Vklad, úložka, spravidla v komerčnej banke je:
a)
b)
c)
11. Úver zabezpečený záložným právom banky k nehnuteľnosti je:
a)
b)
c)
12. Zásoba cenných papierov spravidla s rôznou mierou rizika je:
a)
b)
c)
13. Pôžička zabezpečená spravidla štátnymi cennými papiermi, pri ktorej sa víťaz vyberá na základe najlepšej cenovej ponuky (najlepší úrok) je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: