Test: Ekonomika 2 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Ekonomika 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Druh bankového vkladu splatný na požiadanie, alebo aj pojem pre časť platobnej bilancie krajiny, kde sa zaznamenávajú toky tovarov, výnosov a transferov v cudzej mene medzi vnútrozemím a zahraničím je:
a)
b)
c)
2. Rozdiel medzi úrokovými výnosmi banky (prijaté úroky) a jej úrokovými nákladmi (platené úroky) je:
a)
b)
c)
3. Termínové kontrakty, napríklad opcie alebo forwardy sa označujú ako:
a)
b)
c)
4. Poskytovateľ poisťovacích služieb, ktorý inkasuje poistné, vytvára rezervy na prípadné poistné udalosti a vypláca poistné náhrady, ak takéto udalosti nastali je:
a)
b)
c)
5. Referenčné úrokové sadzby na londýnskom medzibankovom trhu, za ktoré si banky navzájom požičiavajú voľné krátkodobé zdroje (London InterBank Offered Rate) je:
a)
b)
c)
6. Zákon, ktorý upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a iné vzťahy súvisiace s podnikaním je:
a)
b)
c)
7. Bankové služby, ktoré banka poskytuje prostredníctvom virtuálneho kontaktu, napríklad cez internet, mobilný, digitálny alebo analógový telefón, fax či e-mail je:
a)
b)
c)
8. Odpisy, v makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (udržiavacie investície) je:
a)
b)
c)
9. Dohoda stredoeurópskych krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Rumunsko) o voľnom obchode má skratku :
a)
b)
c)
10. Hodnota zabezpečujúca bankový úver (napríklad nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, drahé kamene, a pod je:
a)
b)
c)
11. Cena (úrok), za ktorú centrálna banka poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo repo obchodoch, ktoré sú zabezpečené štátnymi cennými papiermi je:
a)
b)
c)
12. Jednodňové medzibankové obchody (úložky), ktoré sa uzatvárajú dnes a sú splatné od zajtra sú:
a)
b)
c)
13. Inštitúcia so sídlom v Londýne, poskytujúca úvery na rozvoj sa nazýva :
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: