Test: Bankovníctvo 9 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 9. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Úroková sadzba za ktorú si medzi sebou požičiavajú finančné prostriedky banky na Slovensku je:
a)
b)
c)
2. Čiastka potrebná na zaistenie domácnosti a osobných potrieb členov domácnosti je:
a)
b)
c)
3. Presne vymedzená časť územia, ktorá je predmetom určitých právnych vzťahov je:
a)
b)
c)
4. Cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách daná napríklad ako pomer úroku a vkladu je:
a)
b)
c)
5. Vlastnícke právo niekoľkých osôb k jednej veci je:
a)
b)
c)
6. Klesajúcou splátkou platenou v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru je:
a)
b)
c)
7. Cenný papier, ktorý obsahuje zákonom stanovené náležitosti a v ktorom sa vystavovateľ zmenky zaväzuje zaplatiť v určenom termíne sumu uvedenú na zmenke veriteľovi je:
a)
b)
c)
8. Súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie je:
a)
b)
c)
9. Celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou predstavuje :
a)
b)
c)
10. Požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta klientovi výšku úrokov je:
a)
b)
c)
11. Ocenenie hodnoty nehnuteľnosti externým znalcom, alebo znalcom banky, ktorý stanoví hodnotu trhovú nehnuteľnosti je:
a)
b)
c)
12. Úroková sadzba pri úveroch, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: