Test: Bankovníctvo 8 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 8. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti je:
a)
b)
c)
2. Úver poskytovaný k vášmu bežnému účtu je:
a)
b)
c)
3. Zmluvne stanovená doba, kedy príde k splatnosti úveru je:
a)
b)
c)
4. Najčastejšia metóda úročenia používaná v bankách je:
a)
b)
c)
5. Urbanistickú koncepciu stanovuje a funkčné využitie a usporiadanie plôch s cieľom zabezpečiť súlad obce rieši :
a)
b)
c)
6. Doba počas ktorej dlžník spláca úver pravidelnými splátkami je:
a)
b)
c)
7. To úverová spôsobilosť klienta a hovorí o tom ako je klient schopný splácať úver je:
a)
b)
c)
8. Pomer čistého zisku úrokov k primeraným celkovým aktívam je:
a)
b)
c)
9. Nehnuteľnosť, ktorá sa financuje hypotékou je:
a)
b)
c)
10. Rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve je:
a)
b)
c)
11. Metodický prístup k riadeniu rizík je:
a)
b)
c)
12. Kombinácia rizikového životného poistenia, ktoré kryje riziko úmrtia alebo úrazu, s investovaním do rôznych finančných nástrojov v mene poistených je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: