Test: Bankovníctvo 6 (11 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 6. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Druh dlhopisu, ktorého emitentom je hypotekárna banka je:
a)
b)
c)
2. 1/100 z jedného percenta, ktorá sa používa pri stanovení úrokovej miery a k vyjadreniu pohybov cien rôznych finančných inštrumentov je:
a)
b)
c)
3. Ochrana klienta banky pred finančnou stratou vzniknutou na základe určite udalosti je:
a)
b)
c)
4. Opakom inflácie, dochádza k nej vtedy, keď klesá celková cenová hladina je:
a)
b)
c)
5. Dokument, v ktorom stavebný úrad vymedzuje územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti na území je:
a)
b)
c)
6. Momentálna schopnosť klienta uhradiť si svoje záväzky je:
a)
b)
c)
7. Zmluva o kúpe, kde vzniká povinnosť medzi zmluvnými stranami (kupujúcim a predávajúcim) je:
a)
b)
c)
8. Bankovníctvo zamerané na fyzické osoby (hypotekárne úvery, spotrebné úvery, platobné karty, vkladové produkty, a pod je:
a)
b)
c)
9. Vopred stanovená cena za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie je:
a)
b)
c)
10. Úroková sadzba centrálnej banky je:
a)
b)
c)
11. Poistenie majetku a zodpovednosti za škody je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: