Test: Bankovníctvo 5 (11 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 5. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Úverová karta s úverovým limitom je:
a)
b)
c)
2. Nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou je:
a)
b)
c)
3. Situácia, ktorá vytvára nárok na uplatnenie poistnej náhrady u poisťovateľa je:
a)
b)
c)
4. Banka, ktorá sa špecializuje na poskytovanie hypotekárnych úverov, pričom zdroje získava spravidla predajom hypotekárnych záložných listov je:
a)
b)
c)
5. Pozemky a stavby spojené pevným základom so zemou sa označujú ako:
a)
b)
c)
6. V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov) banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením, banka požaduje je:
a)
b)
c)
7. Fond na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa volá:
a)
b)
c)
8. Ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napríklad v prípade omeškania splátky) platí banke :
a)
b)
c)
9. To úrok(cena), ktorý stanovuje centrálna banka a za ktorý poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo repo obchodoch, ktoré sú zabezpečené štátnymi cennými papiermi je:
a)
b)
c)
10. Rozhodovanie správnych orgánov, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o určitom uskutočnení na danom území, resp. o konkrétnom využití pozemku k navrhovanému účelu je:
a)
b)
c)
11. Príjem, ktorý je očistený od dane, tzv. reálny príjem, ktorý zostáva jeho majiteľovi na disponovanie je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: