Test: Bankovníctvo 1 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Práva na prechod cez pozemok, nároky spojené s rozvodom telekomunikácií, alebo so zásobovaním elektrickým prúdom sa označujú ako :
a)
b)
c)
2. Obraz pozemku, ktorý je geometricky a polohovo určený a zobrazený v katastrálnej mape je:
a)
b)
c)
3. Špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch sa označujú ako:
a)
b)
c)
4. Obytná miestnosť alebo ich súbor s príslušenstvom usporiadaným do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie je:
a)
b)
c)
5. Metóda úročenia, napríklad pri vkladových produktoch sa úročí len samotný vklad a neberie sa ohľad na úroky z predchádzajúcich období je:
a)
b)
c)
6. Možnosť, že dlžník nebude schopný načas alebo vôbec plniť svoje záväzky vyplývajúce z úverového vzťahu je:
a)
b)
c)
7. Dokument, v ktorom je definované kedy a za akých okolností bude uzatvorená kúpna zmluva a ktorý kúpnej zmluve predchádza sa volá :
a)
b)
c)
8. Menová jednotka Európskej menovej únie (EMU) je:
a)
b)
c)
9. Rovnakou splátkou platenou v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru je:
a)
b)
c)
10. Najvýhodnejšia úroková sadzba, ktorú ponúkajú komerčné banky svojim TOP klientom, napr. na úvery je:
a)
b)
c)
11. Zmluva o Európskej únii, ktorú vo februári 1992 v holandskom Maastrichte podpísalo 12 členských štátov Európskeho spoločenstva je:
a)
b)
c)
12. Budova alebo stavba, ktorá ešte nebola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím je:
a)
b)
c)
13. Úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení je:
a)
b)
c)
14. Polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktoré sú predmetom katastra nehnuteľností je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: